Möjligheter

Avhoppare.nu erbjuder möjligheter att hoppa av eller lämna kriminella gäng, grupper eller nätverk. Vi behandlar varje person individuellt och anpassar våra möjliga lösningar efter personen.

Steg ett är att du litar på oss. Vi har enskilda samtal och tittar på din situation. Vi lovar inte mer än vi kan hålla.

I många fall behöver de som hoppar av ett tryggt boende, coachning och möjlighet att få arbeta. Ibland behövs också hjälp att sluta med droger och att sluta tänka kriminellt. Relationer, skulder, spelmissbruk, nya vänner och fritidsintressen är andra områden man kan behöva hantera för att få en ny livsstil.