Myndigheter

Avhoppare.nu  har kontrollerade stödboenden i Stockholmsregionen. Våra boenden håller en hög boendestandard. Av säkerhetsskäl kan vi varken namnge dem eller skriva ut adresser här på hemsidan.

Vi erbjuder personer i våra boenden ett daglig stöd med individanpassade insatser för att stärka dem till att i framtiden kunna leva ett fritt och självständigt liv.

Det är också viktigt för oss att personerna kommer ut i arbete och får fritidsintressen. Via oss får de också möjlighet att utveckla fritidsintressen eller delta i föreningslivet för att fylla dagarna med meningsfull sysselsättning.

Avhoppare.nus verksamhet har respekt för klienternas erfarenhet och integritet.

Målgrupper
Personer med en kriminell livsstil och tillhörighet till gäng, grupper, nätverk eller destruktiva familjemiljöer. Personer med våldsproblematik, alkohol- och drogberoende och i socialt utanförskap.

Kontakta oss
Christer Karlsson
Mobil 0704-61 22 45
Epost christer@avhoppare.nu.